Menu
  • Anebo nám napište na

Konec dobrý,
všechno dobré

O tom, co paliativní péče přináší pacientům v závěru života.

Potvrzeno: druhý ročník kampaně uzavře přednáškou prof. Claudia Bausewein


Máme velkou radost, že pozvání zakončit druhý ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré přijala prof. Claudia Bausewein, ředitelka Interdisciplinárního centra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově.
Prof. Bausewein přijede s přednáškou nazvanou „The role of palliative care in modern medicine“.


Datum: 25. 5. 2017, 16:00

Místo: Praha, Anežský klášter

Vstup: zdarma

Podrobnosti a přihlášení: na události na Facebooku


Akce je pořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze.


Logo Národní galerie Praha

Prezentační den na LF UK v Plzni a panelová diskuse
s odborníky na paliativní péči

24. 5. 2017

infostánek v atriu teoretických ústavů
(alej Svobody 76)

16:00–18:00

panelová debata v posluchárně Pavlovova pavilonu
(Lidická 1)


Hosté debaty:

PhDr. Martin Loučka, PhD.
psycholog a ředitel Centra paliativní péče, Praha

MUDr. Michaela Havlová
primářka Hospice sv. Lazara, Plzeň

MUDr. Michal Karas
lékař Hemato-onkologického oddělělní FN, Plzeň

MUDr. Lucie Hrdličková
lékařka Kliniky dětské onkologie, FN Motol, Praha

Vendulka Beránková
vrchní sestra mobilního hospice Domov, Plzeň