Menu
  • Anebo nám napište na

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

onkolog a odborný lékař paliativní péče, zástupce přednosty Kliniky komplexní onkologické péče při Masarykově onkologickém ústavu v Brně, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny

Zkušenost z praxe je taková, že paliativní péče je smysluplná a trochu i zábavná – lékař řeší nejen řadu klinicky zajímavých problémů, ale samotným pacientům pomáhá zvládat velké životní situace.

MUDr. Barbora Szonowská

nefroložka na Interním oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

K paliativní medicíně mě přivedl pocit bezmoci. Části pacientů jsem nedokázala pomoci jen s využitím své specializace.

Naplňuje mě uspokojením, když se podaří pacienta dovést ke smrti tak, aby netrpěl a vše proběhlo v souladu s jeho představami.

MUDr. Jindřich Polívka

vedoucí lékař Hospice Dobrého Pastýře Čerčany, hematolog

Je velmi důležité informovat pacienta o tom, že jeho čas může být krátký. Tak aby měl čas si zařídit svoje poslední věci. A také mu dodat naději.

Považoval bych za svoje selhání, kdyby se mi nepodařilo ho dostatečně připravit na cestu, která ho čeká.

Kateřina Bransburg

vrchní sestra Domácího hospice Cesta domů

Palitivní péče je sice nová disciplína, ale zároveň tu byla odjakživa. Začátek i konec totiž patří k životu.