Menu
 • Anebo nám napište na
Šest faktůo paliativnípéči

Většina zdravotníků se ve své praxi setká i s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Úlohou paliativní péče je zvyšovat kvalitu života těchto pacientů a jejich rodin.

Následujících šest faktů by měl znát každý lékař a zdravotní sestra.

Paliativní péče
není o smrti,
ale o životě před ní.

Paliativní specialisté nepomáhají lidem umírat, pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to jen možné. A to už od chvíle, kdy se jejich nemoc objevila.

Mnoho lidí má paliativní péči spojenou výhradně se závěrem života. I když starost o umírající je důležitou součástí paliativní péče, její záběr je mnohem širší.

Paliativní péče začíná v momentě diagnózy a končí podporou rodiny během zármutku.
Paliativní péče začíná v momentě diagnózy a končí podporou rodiny během zármutku..

Dostupná data ukazují, že i pacienti, kteří prochází kurativní léčbou, mohou mít významný prospěch z paliativního přístupu.

Řada odborných společností proto doporučuje, aby byla paliativní péče integrovaná do standardního léčebného procesu u pacientů s pokročilou fází nemoci.

A nejedná se pouze o onkologické pacienty, paliativní péče se rozvíjí ve všech oborech, které pečují o pacienty s chronickými onemocněními.

  Zdroje

 • Smith TJ, et al. (2012). American Society of Clinical Oncology provisional clinical opinion: the integration of palliative care into standard oncology care. Journal of Clinical Oncology, 10(30):880-887.
 • Boersma I, et al. (2014). Palliative care and neurology: Time for a paradigm shift. Neurology, 83(6):561-567.
 • Lanken PN, et al. (2008). An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 177(8):912-927.
 • Selecky PA, et al. (2005). Palliative and end-of-Life care for patients with cardiopulmonary diseases: American College of Chest Physicians position statement. CHEST, 128(5):3599-3610.

I když některé nemoci
neumíme vyléčit,
neznamená to,
že pro pacienty
již nemůžeme nic udělat.

Paliativní péče je zaměřena na zlepšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodin.

Odborníci na paliativní péči provází pacienty a jejich rodiny až do poslední chvíle a pomáhají jim zvládat bolest, dušnost, úzkosti a další problémy, se kterými zápasí.

Paliativní péči poskytuje multidisciplinární tým, kde úzce spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog a kaplan. Společně s pacientem a jeho rodinou pak hledají cesty, jak v dané situaci umožnit pacientům co nejlepší kvalitu života. Díky zapojení specialistů z různých oborů pomáhá paliativní tým s problémy somatického, psychického i spirituálního charakteru a nabízí tak komplexní péči.

Může být poskytována v hospicích, nemocnicích, v domácím prostředí, v domovech pro seniory i kdekoliv jinde, kde to bude pro pacienta nejlepší.

Vztah mezi pacientem, rodinou a multidisciplinárním týmem
Základem paliativní péče je spolupráce rodiny,
pacienta a paliativního týmu
.

  Zdroje

 • Definice a cíle paliativní péče na webu Evropské asociace paliativní péče
  http://www.eapcnet.eu/Corporate/AbouttheEAPC/Definitionandaims.aspx
 • El-Jawahri A, et al. (2011). Does palliative care improve outcomes for patients with incurable illness? A review of the evidence. Journal of Supportive Oncology, 9(3):87-94.
 • Zimmermann C, et al. (2014). Early palliative care for patients with advanced cancer: a cluster-randomised controlled trial. The Lancet, 383(9930):1721-1730.
 • Blackhall LJ. Amyotrophic lateral sclerosis and palliative care: Where we are, and the road ahead. Muscle Nerve. 2012;45(3):311-8.
 • Gomes B, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 6, Art. No. CD007760.

Rozhovory s pacienty
na konci života
se vám nevyhnou.
Připravte se na ně.

Ať budete chirurg, onkolog, zubař nebo oční lékař, s pravděpodobností hraničící s jistotou se budete ve své praxi potkávat i s pacienty s pokročilým chronickým onemocněním, které se již nepodaří vyléčit.

Ze všech pacientů v nemocnicích je v každou chvíli zhruba 30 procent takových, kteří před sebou mají méně než rok života.

Podle studie University of Glasgow je ze všech pacientů v nemocnicích v každou chvíli zhruba 30 procent takových, kteří před sebou mají méně než rok života.

I když bude vaše role v péči o tyto pacienty třeba jen okrajová, znalost principů tzv. obecné paliativní péče vám může pomoci při komunikaci s pacienty a jejich rodinami a při plánování péče.

  Zdroje

 • Quill TE, Abernethy AP (2013). Generalist plus specialist palliative care - creating a more sustainable model. New England Journal of Medicine, 368(13):1173-1175.
 • Clark D, et al. (2014). Imminence of death among hospital inpatients: Prevalent cohort study. Palliative Medicine, 28(6):474-479.

Kontakt s paliativním specialistou neznamená, že smrt je za dveřmi.

Pacienti, kterým je umožněno využít paliativní péči, mají šanci na delší život než pacienti, kteří k paliativní péči přístup nemají.

Studie z Harvard Medical School prokázala, že u pacientů s pokročilou rakovinou plic se díky paliativní péči naděje dožití prodloužila o 24 %.
Studie z Harvard Medical School prokázala, že u pacientů s pokročilou rakovinou plic se díky paliativní péči naděje dožití prodloužila o 24 %.

Dostupná data vyvrací častý mýtus, že zahájením paliativní péče je nad pacientem podepsán ortel smrti. Neukazuje se, že by pacienti po zahájení paliativní péče žili kratší dobu než bez ní.

Naopak, řada studií poukazuje na opačný efekt, kdy se pacienti v paliativní péči dožili dokonce delšího života oproti pacientům, kteří měli k dispozici pouze standardní léčbu. A to za zachování vyšší kvality života, lepší kontroly symptomů a větší spokojenosti s poskytovanou péčí na straně rodiny i pacientů samotných.

  Zdroje

 • Higginson IJ, et al. (2014). An integrated palliative and respiratory care service for patients with advanced disease and refractory breathlessness: a randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine, 2(12):979-987.
 • Temel JS, et al. (2010). Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. New England Journal of Medicine, 363(8):733-742.
 • Connor SR et al. (2007). Comparing hospice and nonhospice patient survival among patients who die within a three-year window. Journal of Pain and Symptom Management. 33(3):238-246.
 • Bakitas M, et al. (2009). Effects of a palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer: the Project ENABLE II randomized controlled trial. 302(7):741-749.

Paliativní péče bude zapotřebí stále více.

Chronické nemoci dnes představují nejvýznamnější zdravotní hrozbu v Evropě - potýká se s nimi více než 80 % lidí starších 65 let a jsou zodpovědné za 86 % všech úmrtí. Paliativní péče je nezbytná součást odpovědi na otázku, jak do budoucna chronickým nemocím čelit.

Světová zdravotnická organizace, ministři zdravotnictví Evropské unie, i vlády mnoha zemí světa považují paliativní péči za jedno z klíčových odvětví zdravotnictví, které má pomoci při zvládání chronických nemocí.

I vzhledem k demografickým trendům a rychle stárnoucí společnosti je nutné mít k dispozici nástroje, které zajistí dostupnost péče, odpovídající zároveň potřebám a přáním nemocných.

Prognóza: podíl lidí starších 65 let v ČR.
Prognóza: podíl lidí starších 65 let v ČR. (zdroj)

Paliativní péče je moderní a rychle se rozvíjející obor, kterému se věnují špičková světová pracoviště.

Harvard, Yale, Johns Hopkins. Ty nejlepší lékařské fakulty světa mají vlastní oddělení paliativní péče, kde kromě přímé práce s pacienty rozvíjí také výzkum a inovativní formy vzdělávání pro své studenty.

Paliativní péče je pro někoho spojená pouze s neziskovým sektorem, charitními organizacemi a nadšenými dobrovolníky. Paliativní péče je ale regulérní součást moderní medicíny.

V Německu je povinnou součástí studia na všech lékařských fakultách, v USA má více než 80 % velkých nemocnic vlastní paliativní oddělení, v Anglii je pro lékaře dostupná i zvláštní atestace z dětské paliativní péče. Studie o formách a přínosech paliativní péče jsou publikovány v těch nejvýznamnějších časopisech jako New England Journal of Medicine, JAMA nebo Lancet.

  Zdroje

 • HMS Center for Palliatve Care
  http://www.hms.harvard.edu/pallcare/
 • Yale School of Medicine - Palliative and End-of-Life Care Education
  http://palliativecare.yale.edu
 • Quill TE, Abernethy AP. (2013). Generalist plus Specialist Palliative Care – Creating a More Sustainable Model. New England Journal of Medicine, 368(13), s.1173-1175.
 • Parikh RB et al. (2013). Early Specialty Palliative Care – Translating Data in Oncology into Practice. New England Journal of Medicine, 369(24), s.2347-2351.